• havlog

    Grand Capital är ett investmentbolag,  som drivs av erfarna entreprenörer. Vår idé är att investera i bolag och skapa värdetillväxt genom aktivt engagemang såväl i styrelse som direkt i verksamheten.

Om Grand Capital

Grand Capital är ett investmentbolag som fokuserar på investeringar i verksamheter som har en sund grundaffär med en tydlig förbättringsspotential.  Vi ser att fokus ska ligga på ett storlekssegment där adderade resurser av olika slag ger märkbart resultat. Vi lägger ned stort arbete på att bygga nära relation med verksamheternas personal i syfte att lära oss det operativa på ett djupare plan, för att därefter kunna addera värde på bästa mjöligt sätt.

För att lyckas med detta försöker Grand Capital bibehålla den entreprenöriella energin i vårt operativa arbete, samtidigt som vi inte tummar på den fundamentala finansiella analysen. Partners har därför en diversifierad bakgrund, där vi har tydliga processer från förvärv, operativt arbete och försäljning.

Läs mer om oss här…

PrickGC

Investeringsstrategi

Flexibilitet, snabba beslutsvägar och en trygg motpart

Grand Capital är ett investmentbolag som arbetar med enskilda investeringar, detta innebär att vi kan välja vilka projekt som ska investeras i, hur mycket som ska investeras och på vilken tidshorisont investeringen skall löpa. Fördelen med denna affärsmodell är att vi får en stor flexibilitet som kan anpassas i syfte att kunna gå så många intressen som möjligt till mötes vid en potentiell investering. Andra alternativa strukturer där exempelvis en fond upprättas begränsas ofta av förutbestämda tidshorisonter eller branschfokus.

Av erfarenhet vet vi att lyckade affärer inte handlar om kvantitet, utan kvalitet. Vi arbetar ofta proaktivt mot potentiella investeringsobjekt och lägger mycket energi på att lära känna och skapa relation med personerna knutna till varje investering. Då vi som arbetar på Grand Capital både har erfarenhet inom entreprenörskap samt operationell och finansiell analys så bildar vi oss snabbt en uppfattning om vilken potential och vilka risker som finns för varje enskild investering. Att undvika dåliga affärer kommer att vara lika prioriterat som att hitta bra affärer.

Grand Capitals partners investerar alltid egna pengar i varje projekt, vi ser det som en självklarhet för att uppnå den grad av engagemang vi eftersträvar i våra projekt. Vi har ett brett intresseområde för våra investeringar men har satt upp följande tre riktlinjer:

1. Verksamheter med en omsättning mellan 30 och 300 mkr

2. Vi investerar upp till 100 mkr eget kapital i en enskild investering

3. Vi fokuserar ej på verksamheter inom fastighets- och finansbranschen

Vi ställer alltid som krav att vi får ett ordentligt inflytande i verksamheter vi investerar i, och vi ser dessutom till att vi har en klar agenda för vad vi vill utföra med bolaget innan vi investerar. Vi måste se en hög potential i varje enskild investering för att den ska gå vidare i beslutsprocessen.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer: Klicka här

Våra portföljbolag

Asfaltsgruppenlogo
VoltAirlogo
Cleanpipelogo
logo-bst
Background

Birger Jarlsgatan 10
114 34 Stockholm
info@grandcapital.se